Käytämme evästeitä varmistaaksemme, että annamme sinulle parhaan kokemuksen verkkosivustollamme. Tarkista tietosuojakäytäntömme ennen kuin jatkat. Yksityisyydensuoja Hyväksyä

KONVEKA UAB: N TIETOSUOJA KÄYTÄNTÖ

1. ESITTELY. Rekisterinpitäjä – Konveka UAB, yrityksen koodi 303099243, rekisteritunnus Ozo g. 10, LT-08200 Vilna (jäljempänä “Yritys”). Tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä Privacy Policy) on tarkoitettu henkilöille, jotka hankkivat tavaroita Konveka UAB: ltä, käyttävät Konveka UAB: n palveluja, käyvät yhtiön tiloissa tai tiloissa, ovat kiinnostuneita työskentelemään yhtiön palveluksessa tai työskentelemään www-sivuilla. www.konveka.com, sosiaalisen verkoston profiilit facebook.com/VedinimasLinkedin, etc.

 

2. MÄÄRITELMÄT. Henkilötiedoilla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on yksilöity tai tunnistettavissa (rekisteröity); tunnistettava luonnollinen henkilö, jonka henkilöllisyys voidaan määrittää suoraan tai epäsuorasti erityisesti tunnisteen, kuten hänen nimensä, henkilökohtaisen tunnistusnumeronsa, sijaintitietojensa ja Internet-tunnisteensa tai yhden tai useamman fyysisen, fysiologisen, geneettinen, psyykkinen, taloudellinen, kulttuurinen tai sosiaalinen identiteetti.

Tietokysymys – henkilö, joka ostaa tavaroita Konveka UAB: ssä kaupankäyntipaikassa tai käyttää palveluja tai tarjoaa palveluja yritykselle tai käy Yhtiön toimipisteissä tai tiloissa tai on kiinnostunut yrityksen työllistymismahdollisuuksista tai on edustaja oikeushenkilö tai henkilö, joka käy verkkosivuilla www.konveka.com, sosiaalisen verkostoitumisen profiilit facebook.com/VedinimasLinkedin jne.

Pyyntö – rekisteröidyn pyyntö hänen oikeuksiensa toteuttamisesta.

Asetus – niin sanottu GDPR-asetus, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojaamisesta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta (yleisiä tietoja henkilötietojen suojaamisesta).

YLEISET SÄÄNNÖKSET Tämä tietosuojakäytäntö ei ole teidän tietojesi käsittelyn suhteen osa UAB Konveka in suostumusta. Tämä Konveka UAB: n tietosuojakäytäntö kertoo henkilötietojen käsittelyn perusperiaatteista ja rekisteröidyn oikeuksien täytäntöönpanosta. Lisätietoja voidaan sisällyttää myynti- ja palvelusopimuksiin sekä muihin sopimuksiin ja asiakirjoihin.

Käyttäen yrityksen palveluita, ostamalla tavaroita, lähettämällä tietoja, lähettämällä CV: tä, täyttämällä uutta asiakastyyppiä tai pyyntölomaketta ja jatkamalla sivuston selaamista, rekisteröidyn käyttäjä vahvistaa, että hän on lukenut tämän tietosuojakäytännön, ymmärtää sen säännöksiä ja on sen kanssa samaa mieltä. Jos et hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä, älä käytä Yhtiön palveluita, älä selaa verkkosivustoja www.konveka.com, sosiaalisen verkostoitumisen profiileja facebook.comLinkedin  jne.

 

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN PERIAATTEET. Yritys käsittelee henkilötietoja EU: n ja Liettuan lakien mukaisesti, joilla säännellään henkilötietojen käsittelyä.

Jalostettujen henkilötietojen laajuus riippuu tarjotuista tai käytetyistä palveluista, tavaroista sekä henkilöstä, joka tarjoaa palvelun tilaamista ja / tai käyttöä, vierailee tai rekisteröidä verkkosivuilla ja toimittaa tiedot työhönsä Yritys tai käymällä yhtiön tiloissa tai sen alueella.

Tietoja käsitellään vain laillisen käsittelykriteerin mukaisesti – palvelujen tarjoamisen varmistamiseksi; henkilön suostumuksella; Henkilötietoja käsitellessään yhtiö on sidoksissa asiaa koskevaan lainsäädäntöön; kun henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua varten.

Yhtiö pyrkii varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään tarkasti, vilpittömässä mielessä ja laillisesti vain niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne on kerätty henkilötietojen käsittelyn periaatteiden ja vaatimusten mukaisesti, jotka on määritelty laissa selvästi ja avoimesti.

 

4. HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET. Henkilötietoja saa seuraavasta osoitteesta:

– suoraan rekisteröidyltä, joka toimittaa heidät tilauksen tai tavaran oston yhteydessä, täyttämällä verkkosivustolla olevan hakulomakkeen, lähettämällä CV: n tai muuten ottamalla yhteyttä yritykseen;

– asiakkaan toiminnasta

– yhtiön henkilötietojen käsittelijästä tai muista ulkoisista lähteistä.

Tietoja voi saada myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten yritysverkkojen verkkosivuista.

Tiedot voidaan tuottaa, kun henkilö käyttää palveluita esimerkiksi soittamalla puhelimeen, lähettämällä pikaviestin, sähköpostin, tilauspalvelun tai käymällä verkkosivuilla.

Henkilö ei ole velvollinen toimittamaan mitään henkilökohtaisia tietoja, mutta voi olla, että tiettyjä palveluja, kuten tavaroiden myyntiä tai laskutusta, ei voida toimittaa, jos henkilötietoja ei toimiteta.

 

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY. Konveka UAB käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen tuki; asiakkaiden tietojen päivittäminen; tuotteiden myynti; toimitukset ja toimitukset ostajalle; laskutus; hallinto ja sopimusten täytäntöönpano; velan periminen; kyselyjen käsittely; työntekijöiden haku; Suoramarkkinointi; kanta-asiakasohjelmien ja kampanjoiden järjestäminen; sivuston liikennetilastot, omaisuuden ja henkilön suojelu; henkilöiden tunnistaminen; käyntien tilastot ja analyysit; esittäminen, suorittaminen ja puolustaminen.

Tietokanta Ryhmät – ostajat; liikekumppanit; työntekijät; videovalvontalaitteiden alalla tulevat henkilöt; ehdokkaita, työnhakijoita.

Seuraavia pääluokkia voidaan käsitellä: – koko nimi, työtehtävä, aseman nimi, henkilökohtainen koodi, matkapuhelinnumero, CV, faksinumero, sähköpostiosoite, vierailu Yhtiöön ja muuhun henkilöstöön tuotteiden ja palveluiden myyntiin tarvittavat tiedot, suhteiden ylläpito, sopimusten hallinnointi ja laskutus; IP-osoite, sivuston selaushistoria ja päivämäärä.

Videot käsitellään omaisuuden ja yksilöiden suojelemiseksi.

Tiedot vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät: valtion laitokset ja laitokset, lainvalvontaviranomaiset; tilintarkastajat, oikeudelliset ja rahoitusneuvojat; kolmannen osapuolen rekisterinhallintaohjelmistot; velanhoitoyhtiöt; jotka tarjoavat fyysisiä turvallisuuspalveluja.

 

6. VIDEO-VALVONTA YRITYKSEN OMAISUUDEN JA HENKILÖIDEN SUOJAAMISEKSI. Videovalvonta toteutetaan Yhtiön kaupassa ja tuotannossa sen jälkeen ja erityisesti erityisalueilla seuraavilla osoitteilla Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Videovalvonta toteutetaan yhtiön omaisuuden ja yksilöiden suojelemiseksi. Kerätty tieto: videotallenne.

Yhtiö järjestää videovalvonnan siten, että alue (tilat, tilojen osat) ei ylitä tarvittavia tarkkailualueita. Henkilöiden yksityiseen käyttöön tarkoitettuja tiloja ja / tai alueita ei suoriteta videovalvonta, ts. WC, suihkut, pukuhuoneet jne.

Kun videotiedon tallennuksen aika on kulunut umpeen, toinen kuvatieto tallennetaan automaattisesti päälle, jolloin vanhin tieto poistetaan.

Videot saa käyttää vain epäiltyjen rikosten, hallinnollisten loukkausten tai yhtiön työntekijöiden, palveluntarjoajien, kolmansien osapuolten, yhtiön omaisuuden vahingoittumisen, paljastamisen ja tietojen paljastamisen paljastamiseen, ja niitä saa siirtää vain henkilöille, joilla on oikeus saada tällaisia tietoja.

Videot voidaan sallia tarkistaa ja tarvittaessa välittää lainvalvontaviranomaisille lainvalvontaviranomaisten kirjallisella pyynnöllä. Jos lainvalvontaviranomaisia ei tarkastella videoita, ennätystarkastelujen on tapahduttava yrityksen suljetuissa tiloissa. Rekisteröijalla on oikeus osallistua tarkastelun aikana; yrityksen vastuullinen työntekijä; lainvalvontaviranomaisille.

Jos on syytä olettaa, että videomateriaaliin kirjataan rikos tai muu lainvastainen teko, tarvittavat kuvadat (episodit) siirretään suojattuun tietovälineeseen ja säilytetään aina, kun on olemassa objektiivinen tallennustarve.

Rekisteröijällä on oikeus tarkistaa hänen tietojenkäsittelyyn liittyviä videoita, joiden säilytysaika ei ole päättynyt. Rekisteröidyn pyynnöstä voidaan tarjota videotallenteiden valokuvia tai videotallenteita, jotka on esitetty rekisteröidyn (eli hakijan) tai yrityksen tiedotusvälineissä.

Saatuaan rekisteröidyn pyynnön lähettää video ja löytää kolmannet osapuolet videon ulkopuolelle, rekisteröidyn lisäksi videon kolmannet osapuolet on poistettava käytöstä (peitetty) ja muut tiedot, jotka saattavat rikkoa kolmannen osapuolen yksityisyyttä, poistetaan retusoimalla tai muulla keinolla, jolla estetään kolmansien osapuolten tunnistaminen.

Videovalvonta voidaan kopioida vain yhtiön suostumuksella.

 

7. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY YRITYKSEN TYÖLLISYYTTÄ. Yhtiön potentiaaliset työntekijät (ehdokkaat, työnhakijat) toimittavat Yhtiölle seuraavat henkilökohtaiset tiedot: CV, koko nimi, yhteystiedot. Potentiaalisille työntekijöille tiedotetaan heidän henkilötietojensa käsittelystä, tietojen tallennuksen ehtojen ensimmäisestä suullisesta yhteydestä tai sähköpostitse (mikäli potentiaalinen työntekijä ottaa yhteyttä yritykseen sähköpostitse). Lisäksi potentiaaliset työntekijät voivat tutustua henkilötietoihinsa tässä tietosuojakäytännössä.

Hakemuksen kohteena olevia henkilöitä koskevat tiedot käsitellään, kun heitä pyydetään tietylle avoimelle toimipaikalle Yhtiössä käsiteltäessä hakijan soveltuvuutta tiettyyn asemaan ja työsopimuksen tekemiseen potentiaalisen työntekijän kanssa.

Jos rekisteröity hakee tietyn avointa työpaikkaa, mutta työnantajaa ei toimiteta hänelle tai rekisteröity ei ole ilmoittanut, että hän hakee tietyn avointa työpaikkaa, Yhtiö säilyttää rekisteröidyn suostumuksensa jälkeen henkilötietojen tallentaminen Yhtiön tietokantaan ehdokkaista tulevalle työntekijän valinnalle enintään yhdelle (1) vuodelle. Tietojen tallennuksen aikana yritys voi harkita rekisteröidyn ehdokasta ja tarjota hänelle työpaikan Yhtiöstä.

Jos rekisteröity ei suostu henkilötietojensa säilyttämiseen ja käsittelyyn Yhtiön rekisteriin hakevista henkilöistä tulevaa henkilöstön palvelukseen ottamista varten, kun valinta on päätetty tietylle avoimelle yhtiölle, rekisteröidyn tiedot tuhotaan .

Henkilötietojen käsittelyn suostumuksen peruuttamiseksi tässä tietosuojaperiaatteet-osassa määritellyssä tarkoituksessa rekisteröity voi milloin tahansa ilmoittaa nimenomaisesti ja yksiselitteisesti hänen tahtonsa kirjallisesti yhtiön työntekijälle ottamalla yhteyttä yhtiön internetsivustoon www.konveka.com tai sähköpostitse sales@konveka.lt.

 

8. DATA PROCESSING FOR DIRECT MARKETING. The data subject may, by submitting his full name, email address or telephone number to the Company, agree or disagree for his data to be used for direct marketing purposes. If the data subject gives his consent to the processing of his personal data for the purpose of direct marketing, the Company may process his personal data in order to provide offers of products and/or services.

Nämä tiedot käsitellään suoramarkkinointitarkoituksessa enintään viiden vuoden ajan niiden käsittelystä tai siihen saakka, kun rekisteröidä luovuttaa tietojenkäsittelyn suostumuksen. Jos rekisteröityrekisteri luopuu tietojen käsittelystä tässä luvussa kuvatulla tavalla, ainoastaan rekisteröidyn suostumus on säilytettävä 10 (kymmenen) vuoden ajan siitä päivästä, jona luvan peruuttaminen tai peruuttaminen on tapahtunut suostumusta, jotta hän voi tuoda, toteuttaa tai puolustaa yhtiön lakisääteisiä vaatimuksia.

Suoramarkkinointiin liittyvä käyttöoikeus voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä sähköpostilla osoitteeseen sales@konveka.lt tai napsauttamalla yrityksen lähettämän uutiskirjeen alaosassa olevaa tilauksen peruutuslinkkiä.

 

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYS SÄILYTYS. Henkilötietoja käsitellään vain tietojenkäsittelyn kannalta välttämättömänä tai rekisteröitymään vaadittaessa ja / tai lain edellyttämällä tavalla.

Yleensä tietoja käsitellään kymmenen vuoden ajan sopimuksen päättymisestä tai asiakkaan suhteiden päättymisestä. Työntekijöitä koskevia tietoja säilytetään arkistolain edellyttämällä tavalla.

Videot säilytetään 14 päivän ajan, paitsi tapaukset, jotka on määritelty käytännössä, kun videot tallennetaan pidemmille ajanjaksoille.

 

10. TOIMITETUT TIEDON TOIMITTAMINEN MUIHIN OSOILLE. Yhtiö ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman henkilön (rekisteröidyn) etukäteen antamaa suostumusta, paitsi lakien määräämällä tavalla.

 

11. TIETOTURVALLISUUDET. Yhteissääntelyviranomaiset tekevät sopimuksen, jonka mukaan osakkaat määrittävät avoimesti ja vastaavat velvollisuutensa asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämisestä ja määrittävät vastaavien vastuutentarjoajien todelliset tehtävät ja heidän suhteensa rekisteröityihin henkilöihin . Rekisteröidyn kirjallisen pyynnön yhteydessä rekisteröidylle on annettava mahdollisuus tutustua tämän sopimuksen aineellisiin määräyksiin. Rekisteröijä voi käyttää asetuksessa säädettyjä oikeuksiaan jokaisen rekisterinpitäjän osalta.

 

12. TIEDONKÄSITTELIJÄT. Tiedot voidaan hallinnoida jalostajille, jotka tarjoavat yritykselle kirjanpitoa, ylläpitoa, datakeskusta ja / tai palvelimen vuokrausta, IT-ylläpitoa, ulkoista tarkastusta, turvallisuutta ja muita palveluja.

Tietoprosesseilla on oikeus käsitellä henkilötietoja vain yhtiön ohjeiden mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Yhtiö pyrkii tietojenkäsittelyn avulla varmistamaan, että jalostajat toteuttavat asianmukaiset organisaatiota ja tekniset turvatoimet ja ylläpitävät henkilötietojen luottamuksellisuutta.

 

13. TIETOJEN OIKEUDET. Jokaisella rekisteröidylle on seuraavat oikeudet:

 • oikeus tietää (olla tietoinen) henkilötietojesi käsittelystä;
 • oikeus käsitellä jalostajien käsittelemiä henkilötietoja ja niiden käsittelyn tavoite eli saada tietoa henkilötietojen tallentamisesta, teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä tietoturvan varmistamiseksi, saada tietoja siitä, mitä lähteistä ja siitä, mitä henkilökohtaisista tiedoista kerätään, mihin tarkoitukseen niitä käsitellään, joille ne toimitetaan;
 • oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista, hävittämistä tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn keskeyttämistä lukuun ottamatta tallennusta, kun tietoja käsitellään ilman, että niitä noudatetaan;
 • oikeus olla eri mieltä henkilötietojen käsittelyn kanssa, paitsi jos tällaisia henkilötietoja käsitellään myöhemmässä valvojan tai kolmannen henkilön, johon henkilötietoja toimitetaan, oikeutettua etua, ja jos rekisteröidyn etuja ei ole tärkeämpi;
 • oikeus vaatia henkilötietojen hävittämistä, mikäli tämä ei ole ristiriidassa henkilötietojen käsittelyn periaatteiden kanssa;
 • oikeus vaatia henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista; oikeus vaatia, että hän toimittaa hänelle toimittamansa henkilötiedot, jos heitä käsitellään hänen suostumuksensa tai sopimuksensa perusteella ja jos heitä käsitellään automaattisin keinoin, rekisterinpitäjä toimittaa toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti toteutettavissa (tietojen siirrettävyys);
 • oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus valtion tietosuojaviranomaiselle.
 • henkilö, joka on toimittanut henkilöllisyystodistuksen tai lakien tai sähköisten viestintävälineiden avulla vahvistetun menettelyn mukaisesti henkilö, joka on oikeutettu tunnistamaan henkilöllisyytensä, on henkilökohtaisesti, postitse, kuriirilla tai sähköpostilla -mail lähettää kirjallisen pyynnön (jäljempänä pyyntö) hänen oikeuksiensa toteuttamiseksi. Yrityksen on vastattava rekisteröidyn pyynnön saatuaan 30 kalenteripäivän kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta. Voit lähettää pyynnön seuraavilla tavoilla:

 

Tel. No. +37067706303

Sähköpostilla: sales@konveka.lt.

Postilla: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

 

14. TIETOJEN TURVALLISUUS. Yhtiön on toteutettava asianmukaiset organisatoriset ja tekniset tietosuojatoimenpiteet, jotka on tarkoitettu henkilötietojen suojaamiseen vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta ja paljastumiselta sekä muulta laittomalta käsittelyltä. Kaikkien rekisteröityjen henkilötietoja ja muita tietoja pidetään luottamuksellisina.

Henkilötietojen käyttö on rajoitettu työntekijöille, palveluntarjoajille ja valtuutetuille tietojenkäsittelytoimijoille, jotka tarvitsevat sitä tekemään työnsä tai tarjoamaan palveluja.

 

15. EVÄSTEET. Käytämme evästeitä verkkosivustollamme, muokkaamme verkkosivuston toimintaa mahdollisimman paljon ja auttavat helppokäyttöisyydestä navigoidessamme verkkosivustollamme.

Mikä on eväste?
Eväste on pieni tiedosto, joka asetetaan laitteelle, joka mahdollistaa verkkosivuston ominaisuuksien ja toiminnallisuuden. Esimerkiksi evästeet auttavat meidät tunnistamaan laitteen ja suojelemaan pääsyn verkkosivustoon. Ne mahdollistavat verkkosivustolla tietojen tallentamisen, kuten:

 • Sisäänkirjaustiedot (kirjautumislaitteen IP-osoite, kirjautumisaika, sijainti, josta kirjautumista haetaan);
 • Selaimen tyyppi;
 • Väestötilastot (ikäryhmä, sukupuoli);
 • Tiedot siitä, kuinka selaat verkkosivustoa (mitä osioita käytät, mitä tuotteita olet kiinnostunut).

Tavoitteet

Mihin käytämme evästeitä:

 • Varmistaa verkkosivuston tehokas ja turvallinen toiminta; käytämme evästeitä turvaominaisuuksien käyttöönottoa ja tukemista varten sekä auttaa havaitsemaan haitallista toimintaa verkkosivustollamme;
 • Ymmärtää, parantaa ja tutkia tuotteita, ominaisuuksia ja palveluita, myös silloin, kun käytät verkkosivustoamme muilta verkkosivustoilta, sovelluksilta tai laitteilta, kuten työtietokoneelta tai mobiililaitteeltasi;
 • Tunnista sivuston palaavat kävijät; evästeet auttavat meitä näyttämään oikeat tiedot ja muokata kokemuksiasi; evästeet auttavat myös välttämään rekisterin uudelleen rekisteröintiä tai täyttämistä, kun Sinä käydään Web-sivustossa;
 • Analysoi tapasi, jotta sivuston toiminta olisi kätevää, tehokasta ja vastaisi tarpeitasi ja odotuksiasi esimerkiksi varmistamalla, että vierailijat löytävät ilman vaikeuksia kaiken, mitä he etsivät;
 • Mittaamaan verkkosivustossamme lähetettävien tietojen ja tietojen virrat; käytämme evästeitä tilastotietojen keräämiseen verkkosivuston käyttäjien lukumääristä ja niiden käytöstä verkkosivustosta;
 • Kohdistaminen ja mainonta; evästeiden avulla voimme kerätä tietoja niin, että vain relevantti sisältö näytetään selaimelle luomalla erilaisia kohderyhmiä; voimme käyttää evästeitä, jotta voimme näyttää mainostamme sekä verkkosivustollamme että sen ulkopuolella.

Voimme sallia sovellettavien lakien sallimissa rajoissa evästeistä saamamme tiedot ja muut sinusta saadut tiedot muista oikeudellisista lähteistä (eli tietoja palveluiden käytöstä, verkkotilistä, kanta-asiakasohjelmasta jne.).

 

Kotisivuilla käytetyt evästeet

Joka kerta, kun vierailet verkkosivustollamme, voidaan luoda pitkäaikaisia (pysyviä) evästeitä, jotka pysyvät selaimessasi rekisteröitymisen jälkeen ja luetaan meiltä, kun palataan Web-sivustoomme tai kumppanimme, joka käyttää palveluitamme, eikä niitä poisteta Web-sivuston selaamisen jälkeen ja lyhyen aikavälin (istunnon) evästeet, jotka vanhentuvat tai poistetaan verkkosivuston selaamisen jälkeen (eli ne kestää yleensä nykyisen verkkosivustosi tai selaussession aikana).

Huomaamme kuitenkin, että tarvittavat evästeet, kuten jäljempänä on määritetty, ovat välttämättömiä verkkosivustomme toimivuuden kannalta, ja jos olet vastustanut, emme ole varma Verkkosivuston toiminnasta tai sen osista tai toiminnoista. Jos et hyväksy tietoja, jotka tarvitaan välttämättömiin kerättyjä tietoja, sulje tämä verkkosivusto ja poista evästeet selaimestasi.

Noudata ohjeita evästeiden poistamisesta selaimestasi:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

Seuraavassa luetellaan verkkosivustossa käytettävien evästeiden tärkeimmät tyypit, niiden tyypit, kerätyt tiedot ja tallennuksen kesto.

Yhtiön käyttämät evästeet

Tiukasti tarpeelliset evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä WWW-sivuston toiminnalle. Niihin kuuluvat esimerkiksi evästeet, joiden avulla voit tallentaa tietoja, jotka olet täyttänyt selaussession aikana, jotta voit kirjautua verkkosivustosi varoihin. Ilman näitä evästeitä verkkosivuston toiminta olisi mahdotonta tai sen toiminta voi olla vakava.

Toiminnalliset evästeet

Ne parantavat verkkosivuston toiminnallista suorituskykyä ja helpottavat sen käyttöä. Nämä evästeet muistaa kävijöiden valitsemat asetukset (esimerkiksi kielen ja aikavyöhykkeen asetukset). Näiden evästeiden avulla kävijät voivat välttää asetusten muutoksia verkkosivuston jokaisen käynnin aikana. Nämä evästeet muistaa myös sivustosi tekemät muutokset (esimerkiksi, jos jätät kommentin verkkosivustolle). Nämä evästeet eivät seuraa käyttäytymistään muissa verkkosivustoissa.

Analyyttiset / suorituskykyiset evästeet

Nämä evästeet kertovat meille, jos kävijä on käynyt verkkosivustollamme aiemmin. Analyyttiset evästeet antavat meille mahdollisuuden tunnistaa ja laskea verkkosivuston käyttäjien määrä ja nähdä, miten tällaiset käyttäjät liikkuvat Web-sivustossamme. Käytämme evästeitä myös tuotteiden, ominaisuuksien ja palveluiden ymmärtämiseen, parantamiseen ja tutkimiseen. Esimerkiksi analyyttiset evästeet voivat näyttää meille, mistä verkkosivuista käydään useammin, auttavat meitä tallentamaan Verkkosivuston toimintahäiriöt jne.

Markkinointi, kohdistus ja mainosevästeet

Nämä evästeet tallentavat vierailustasi verkkosivuillamme, sivuille, jotka olet vieraillut ja linkit, joita olet seurannut. Tämän jälkeen käytämme näitä tietoja, jotta mainoksesi näkyvät sen kannalta olennaisempina. Mainonnan evästeet kertovat meille, oletko jo nähnyt tietyn mainoksen tai tietyntyyppisen mainoksen ja kuinka kauan aikaa on kulunut siitä, kun olet nähnyt sen. Voimme käyttää toisen yksikön asettamia evästeitä, jotta voimme tarjota mainoksesi tarkemmin sinulle. Niitä käytetään myös siten, että voimme nähdä tietyt mainokset vain tietyn määrän kertoja ja että se auttaisi mittaamaan mainonnan tehokkuutta.

Kaikki tiedot käyttämistäsi evästeistä tallennetaan alla:

Evästeen nimi

Evästetyyppi

Evästeen tarkoitus

Luontipäivä

Viimeinen voimassaolopäivä

_ga

Tilastoevästeet

Evästettä käytetään tietojen keräämiseen verkkosivuston liikenteestä 1 vuoden vierailun jälkeen

Sivulla vierailun jälkeen

1 vuosi

_gid

Tilastoevästeet

Google-evästettä käytetään erottamaan eri käyttäjät, kun olet käynyt sivustolla 24 tuntia

Sivulla vierailun jälkeen

24 tuntia

_gat

Toiminnalliset evästeet

Google-analyysieväste kyselyjen määrän hallitsemiseksi Kun olet käynyt sivustossa 10 min.

Sivulla vierailun jälkeen

10 min.

cookie-save-select

Toiminnalliset evästeet

Käyttäjän suostumus evästekäytäntöön tallentamisen jälkeen kun olet käynyt sivustolla

Sivulla vierailun jälkeen

1 vuosi

PHPSESSID

Toiminnalliset evästeet

Käyttäjäistunnon tukeminen

Sivulla vierailun jälkeen

Kunnes selain on sammutettu

 

Kolmannen osapuolen evästeet

Mainos evästeet – jotkin mainokset, jotka näet verkkosivustollamme, ovat toimittaneet muut oikeushenkilöt. Jotkut näistä yhteisöistä käyttävät omia evästeitäan analysoimalla kuinka monta ihmistä on nähnyt mainoksen tai kuinka monta ihmistä on nähnyt sen useammin kuin kerran. Yritykset, jotka luovat tällaisia evästeitä, soveltavat itse laatimiaan käytäntöjä, eikä meillä ole vaikutusta tällaisten evästeiden luomiseen tai tallentamiseen. Suosittelemme, että otat erillisen kiinnostuksen kyseisten yritysten tietosuojakäytäntöön tai evästeihin, jotka sijoitetaan heidän verkkosivustoilleen.

Analyyttiset evästeet. Analyyttiset evästeet auttavat meitä seuraamaan käyttäjien lukumäärää ja vierailujen määräaikaa.
Muut kolmansien osapuolten evästeet – Joillakin verkkosivuillamme olevilla verkkosivuilla muut yhteisöt (esimerkiksi sosiaaliset verkostot) voivat myös käyttää omia nimettömiä evästeitä, jotka on suunniteltu niin, että niiden kehittäneet ohjelmat tai sovellukset sopisivat tarpeisiisi. Evästeiden toiminnan erityispiirteiden vuoksi Verkkosivustomme ei ole päässeet näiden evästeiden lähettämiin tietoihin, samoin muilla yhteisöillä ei ole pääsyä meille asetettujen evästeiden keräämiin tietoihin.

Miten evästeitä käytetään mainonta tarkoituksiin?

Evästeet ja muu mainostekniikka, kuten majakat, pikselit ja tunnisteet, auttavat meitä palvelemaan tehokkaampia mainoksia. Ne auttavat meitä myös tarjoamaan tilintarkastusta, tutkimusta ja raportointia varten mainostajille, ymmärtämään ja parantamaan palvelua sekä tiedostamaan, milloin sisältö on näytetty sinulle.

Evästeiden kieltäminen tai estäminen

Monet verkkoselaimet on asetettu siten, että ne hyväksyvät automaattisesti evästeet. Vierailijat voivat harkintansa mukaan estää tai poistaa evästeitä ja muita vastaavia yksilöivä tunnisteita, jos heidän selaimensa tai laitteensa asetukset auttavat heitä tekemään niin. Jos kuitenkin kieltäydyt tai estät evästeet tai muut vastaavanlaiset tekniikat, Web-sivuston jotkin toiminnot saattavat olla esteettömiä tai eivät toimi niin tehokkaasti.

Kuitenkin kiinnittäkää huomionne siihen, että tarvittavat evästeet ovat välttämättömiä WWW-sivuston toimivuuden kannalta, ja jos olet vastustanut, emme ole varmoja sivuston toimivuudesta.

Saatat edellyttää, että poistamme kaikki sinusta kerätyt tiedot, jotka kerätään ja käsitellään evästeiden avulla, ottamalla yhteyttä osoitteeseen sales@konveka.lt. Nämä tiedot poistetaan viimeistään 30 arkipäivän kuluessa edellä mainitusta sähköpostiosoitteesta lähettämisestä.

Saat lisätietoja evästeiden poistamisesta sekä muista evästeiden käyttöön liittyvistä hyödyllisistä tiedoista osoitteessa www.allaboutcookies.org

Yleistä

Yritys voi päivittää tämän evästepolitiikan.

Yhtiö tiedottaa vierailijoille päivityksistä, antamalla uuden version evästepolitiikasta. Tästä syystä suosittelemme, että vierailet säännöllisesti verkkosivustollamme, josta löydät aina tämän evästekäytännön uusimman version.

Tätä evästeitä koskevaa käytäntöä sovelletaan sen julkaisemispäivästä verkkosivustolla.

 

16. MUUT MÄÄRÄYKSET. Lähettämällä tietosi, hyväksyt sen, että Konveka UAB voi ottaa sinuun yhteyttä pyyntösi.

Konveka UAB voi omasta harkintansa mukaan muuttaa tämän tietosuojakäytännön, joka tulee voimaan sinä päivänä, jona se julkaistaan verkkosivustolla. Päivitetty viimeksi 2018-05-25.

 

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä, voit ottaa meihin yhteyttä millään tavoin kätevästi:

Postitse: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas

Puhelin: +37067706303

Sähköposti: sales@konveka.lt