Vi bruger cookies for at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Gennemgå vores fortrolighedspolitik, inden du fortsætter. Fortrolighedspolitik Acceptere

KONVEKA UAB FORTROLIGHEDSPOLITIK

1. INTRODUKTION. Dataansvarlig - Konveka UAB, firma kode 303099243, registreringsadresse Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas (i det følgende benævnt "Virksomheden"). Denne fortrolighedspolitik (i det følgende benævnt "Fortrolighedspolitikken") er henvendt til de personer, som køber varer hos Konveka UAB, benytter Konveka UAB-tjenester, besøger virksomhedens lokaler eller områder, er interesserede i at arbejde for virksomheden, som allerede arbejder for eller besøger hjemmesiden www.konveka.com, sociale netværk profiler facebook.com, Linkedin, osv.

 

2.DEFINITIONER. Personlige data dækker over enhver form for information om en fysisk person, som er identificeret eller identificerbar (den registrerede); en fysisk person, som kan identificeres, hvis identitet kan afsløres direkte eller indirekte, især af den pågældende identifikator, som fx navn, personlige identifikationsnummer, placeringsdata og internet identifikator eller forbundet med et eller flere træk som fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturel eller social identitet af den fysiske person.

Den registrerede - en person, som køber varer hos Konveka UAB i handelslokaler eller anvender tjenester, eller leverer tjenester til virksomheden eller besøger virksomhedens lokaler eller område, eller som viser interesse i en mulig ansættelse i virksomheden eller er repræsentant for juridisk enhed eller en person, som browser webstederne www.konveka.com, profiler på sociale netværk facebook.com, LinkedIn osv.

Anmodning - den registrerede persons anmodning om implementering af sine rettigheder.

Forordning - den såkaldte GDPR-forordning, 2016/679 af Europa-Parlamentet og Rådet (EU) per den 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personlige oplysninger og vedrørende fri udveksling af sådanne data og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger).

ALMINDELIGE BESTEMMELSER Denne fortrolighedspolitik er ikke en aftale mellem dig og UAB Konveka vedrørende behandling af dine data. Denne fortrolighedspolitik fra Konveka UAB oplyser dig om de grundlæggende principper af behandling af personoplysninger, implementeringen af rettigheder for den registrerede. Der kan være yderligere information i salgs- og servicekontrakter samt i andre kontrakter og dokumenter.

Ved brug af virksomhedens tjenester til at købe varer, indsende data, sende et CV, udfylde en formular til oprettelse af ny kunde, eller ved at sende en anmodningsformular og ved kontinuerlig navigering af webstedet bekræfter den registrerede, at han/hun har læst denne fortrolighedspolitik, forstår dens bestemmelser og er enig i med fortrolighedspolitikken. Hvis du ikke accepterer at overholde denne fortrolighedspolitik, skal du ikke anvende virksomhedens tjenester og gennemse webstedet www.konveka.com, profiler på sociale netværk facebook.com, LinkedIn osv.

 

3. PRINCIPPER BAG BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA. Virksomheden behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med EU og litauisk lovgivning, som regulerer behandlingen af personlige oplysninger.

Anvendelsesområdet af behandlede personlige oplysninger afhænger af de leverede eller anvendte tjenester, varerne og de oplysninger, som personen oplyser i forbindelse med bestilling og/eller anvendelse af tjenesterne, når de besøger eller registrerer sig på hjemmesiden, indsender sine data med henblik på ansættelse i virksomheden eller besøger virksomhedens lokaler eller befinder sig på dens område.

Data behandles kun med lovligt behandlingskriterium - til at sikre levering af tjenester; med samtykke fra personen; Ved behandling af personlige oplysninger er virksomheden bundet af den relevante lovgivning; når behandling af personlige oplysninger er forbundet med den dataansvarliges eller en tredjeparts legitime interesse.

Virksomheden søger at sikre, at personlige oplysninger behandles nøjagtigt, i god tro og lovligt, udelukkende til de formål, som de blev indsamlet til, i overensstemmelse med principperne og krav til behandling af personlige oplysninger klart og transparent, som fastlagt ved lov.

 

4. KILDER TIL PERSONLIGE DATA. Kilder til personlige data kan være:

- direkte fra den registrerede, som indsender disse data, i forbindelse med bestilling eller køb af varer, eller når de udfylder en anmodningsformular på webstedet, indsender et CV eller anden vis tager kontakt til virksomheden;

- fra kundens aktivitet

- fra virksomhedens personlige databehandlere eller andre eksterne kilder.

Data kan også opnås fra offentligt tilgængelige kilder, såsom virksomhed hjemmesider.

Data kan genereres, når en person anvender tjenester, for eksempel ved at ringe til en telefon, sende en online meddelelse, e-mail, bestille tjenester eller besøge websteder.

En person er ikke forpligtet til at levere personlige data, men det kan være, at visse tjenester, såsom salg af varer eller fakturer, ikke kan leveres, hvis der ikke indsendes personlige data.

 

5. Formål med BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA. Konveka UAB behandler personlige data til følgende formål: kundeservice support; opdatering af kundeoplysninger; produktsalg; forsendelse og levering af produkter til køberen; fakturering; administration og udførelse af kontrakter; inddrivelse af gæld; håndtering af forespørgsler; medarbejder; direkte markedsføring; organisering af loyalitetsprogrammer og tilbud; statistik om webstedets trafik, ejendom og personlig beskyttelse; identificering af personer; statistik og analyse af besøg på webstedet; indsendelse, opfyldelse og forsvar af retskrav.

Datagrupper - Købere; forretningspartnere; medarbejdere; personer, som træder ind på området med videoovervågningskameraer; kandidater, jobansøgere.

Hovedkategorier for behandling af personlige data er følgende, men ikke begrænset til: - fulde navn, job titel, stillingstitel, personlig kode, mobiltelefonnummer, CV, fax nummer, e-mailadresse, besøg hos virksomheden og andre nødvendige oplysninger til salg af produkter og tjenester, vedligeholdelse af forhold, kontraktadministration og fakturering; IP-adresse, browserhistorik og dato.

Videoer behandles med det formål at beskytte ejendom og enkeltpersoner.

Datamodtagere og datagrupper; statslige institutter og institutioner, retshåndhævende organer; revisorer, juridiske og finansielle rådgivere; tredjepart software leverandører til databasehåndtering af registrering; inkasso firmaer; virksomheder, som leverer fysiske sikkerhedstjenester.

 

6. VIDEOOVERVÅGNING TIL BESKYTTELSE AF SELSKABETS EJENDOM OG ENKELTPERSONER. Virksomheden udfører videoovervågning i forbindelse med handel og produktion, i forbindelse med anvendelse, og især på områder på følgende adresse Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

Videoovervågning udføres med det formål at beskytte virksomhedens aktiver og enkeltpersoner. Indsamlet data: videooptagelser.

Videoovervågning er organiseret af Virksomheden på sådan en måde, at det videoovervågede område (lokale, deler af området) ikke overskrider det nødvendige observationsområde. Der udføres ikke videoovervågning i lokalerne og/eller på områder, som er beregnet til privat anvendelse af personer, det vil sige, toiletter, brusere, omklædningsrum osv.

Når tidsperioden for lagring af videodata udløber, bliver der automatisk optaget anden billede data ovenpå den data, og dermed bliver den ældste data slettet.

Videoer må udelukkende bruges i forbindelse mistanke om strafbare handlinger, overtrædelser af administrativ lovgivning eller skade på virksomhedens medarbejdere, tjenesteudbydere, tredjeparter, skade på virksomhedens ejendom, afsløring og denne data kan udelukkende overføres til personer, som er berettiget til at modtage denne form for data.

Der kan gives lov til at gennemgå videoer, og om nødvendigt kan videoer overføres til retshåndhævende myndigheder efter skriftlig anmodning fra de retshåndhævende myndigheder. Hvis videoerne ikke bliver gennemgået af de retshåndhævende myndigheder, skal der gennemføres en forhåndsvisning af optagelser i virksomhedens lukkede lokaler. Den registrerede har ret til at deltage i forbindelse med sådan en form for gennemgang; sammen med den ansvarlige medarbejder i virksomheden; virksomheden retshåndhævende myndigheder.

Hvor der er grund til at antage, at der er optaget en forbrydelse eller anden ulovlig handling i videomaterialet, overføres de nødvendige billede data (episoder) til et sikkert medium og det lagres til den nødvendige tidsperiode, mens der er et objektivt behov til lagring.

Den registrerede har ret til at gennemse videoer forbundet med hans/hendes databehandling, hvis opbevaringsperioden ikke er udløbet. På anmodning fra den registrerede kan der leveres fotos af videooptagelserne, eller videooptagelser, som præsenteres i de medier leveret af den registrerede (dvs. ansøgeren) eller virksomhedens medier.

Efter modtagelse af en anmodning om at indsende en video og hvis der identificeres tredjeparter i videoen, ud over den registrerede, skal de tredjeparter upersonliggøres (dækket til), og andre oplysninger, som kan krænke tredjeparts privatliv, fjernes ved hjælp af retouchering eller anden metode til at forhindre identifikation af tredjeparter.

Videoovervågning optagelser må kun gengives med samtykke fra Virksomheden.

 

7. DATABEHANDLING AF PERSONLIGE DATA TIL FORMÅLET FOR BESKÆFTIGELSE I SELSKABET. Virksomhedens potentielle medarbejdere (kandidater, jobansøgere) oplyser følgende personlige data til virksomheden: CV, fulde navn, kontaktinformationer. Ved den første orale kontakt eller kontakt via e-mail (i de tilfælde hvor en potentiel medarbejder kontakter virksomheden via e-mail) oplyses den potentielle medarbejder om behandlingen af deres personlige data samt vilkår for datalagring. Derudover kan potentielle medarbejdere opnå adgang til information om deres personlige data i denne fortrolighedspolitik.

Personlige data om den registrerede, som indsendes i forbindelse med en ansøgning til en bestemt stilling i virksomheden, behandles til at afgøre kandidatens egnethed til en specifik stilling og med henblik på at indgå en ansættelseskontrakt med en potentiel medarbejder.

Hvis den registrerede ansøger en bestemt ledig stilling, men jobtilbuddet ikke gives til ham/hende, eller når den registrerede ikke har angivet, hvilken bestemt ledig stilling han/hun ansøger, vil virksomheden opbevare de personlige data i virksomhedens database med kandidater til fremtidige ansættelser af medarbejdere, når virksomheden har opnået samtykke til den datalagring, som maksimalt kan lagres i en periode på 1 (et) år. I løbet af datalagringsperioden kan virksomheden muligvis overveje den registreredes kandidatur og tilbyde ham en ansættelse i virksomheden.

Hvis den registrerede ikke går med til lagring og behandling af hans/hendes personlige oplysninger i Virksomhedens database med kandidater til fremtidig ansættelse af medarbejdere, vil den registreredes data blive slettet, efter afslutning af udvælgelsen til en bestemt ledig stilling.

Til at tilbagetrække samtykke til behandling af personlige data til det formål, som er specificeret i denne sektion af fortrolighedspolitikken, kan den registrerede til hver en tid udtrykkeligt og utvetydigt give udtryk for sin vilje ved skriftlig oplysning til virksomhedens medarbejder ved at tage kontakt til virksomheden på hjemmesiden www.konveka.com eller via e-mail sales@konveka.lt.

 

8. DATABEHANDLING TIL DIREKTE MARKEDSFØRING. Den registrerede kan oplyse virksomheden om han/hun er enig eller uenig i, at sine data anvendes til formål med direkte markedsføring, ved at indsende sit fulde navn, e-mailadresse eller telefonnummer til virksomheden. Hvis den registrerede giver samtykke til behandlingen af sine personlige oplysninger med henblik på direkte markedsføring, kan Virksomheden behandle de personlige oplysninger til levering af tilbud om produkter og/eller tjenester.

Disse data behandles i forbindelse med direkte markedsføring i en periode på højst op til 5 år fra det tidspunkt, hvor de behandles, eller indtil den registrerede tilbagetrækker sit samtykke, som er givet til databehandlingen. Hvis den registrerede tilbagetrækker sit samtykke til behandling af data til det formål, som beskrevet i dette kapitel, bliver information om den registreredes samtykke kun opbevaret i 10 (ti) år fra datoen for tilbagetrækning af samtykke eller annullering af samtykke i forbindelse med oprettelse, udførelse eller at forsvare Virksomhedens retskrav.

Samtykke til brug af data til direkte markedsføring kan til hver en tid tilbagetrækkes via meddelelse til e-mail til sales@konveka.lt eller ved at klikke på afmeldingslinket nederst i det nyhedsbrev, som virksomheden sender.

 

9. OPBEVARINGSBETINGELSER FOR PERSONLIGE DATA. Personlige data behandles ikke længere end nødvendigt med formålet af databehandling eller ikke længere end krævet af den registrerede og/eller som fastsat i lovgivningen.

Normalt behandles data i 10 år fra kontraktens udløb eller ved afslutningen af forholdet til kunden. Data vedrørende medarbejdere opbevares i det tidsrum, som angivet i arkivlovgivningen.

Videoer opbevares i 14 dage, undtagen i de tilfælde, som specificeret i fortrolighedspolitikken, hvor videoer opbevares i længere perioder.

 

10. LEVERING AF BEHANDLEDE DATA AF ANDRE ENHEDER. Virksomheden leverer ikke de data, som behandles til tredjeparter uden forudgående samtykke fra personen (den registrerede), undtagen på den måde, der lovgivningen foreskriver.

 

11. DATA-KONTROLLER. Der indgås en kontrakt med fælles registeransvarlige, hvor fælles registeransvarlige på transparent vis fastsætter sine respektive ansvar for opfyldelse af forpligtelser i henhold til forordningen, definerer de respektive faktiske funktioner for fælles registeransvarlige og deres forhold til de registrerede. I tilfælde af anmodning fra den registrerede, skal den registrerede opnå adgang til de materielle bestemmelser i denne kontrakt. Den registrerede kan udøve sine rettigheder som beskrevet i forordningen for hver af de fælles rettighedsansvarlige.

 

12. DATABEHANDLERE. Data kan behandles af processorer, som leverer regnskab, vedligeholdelse af websteder, datacenter og/eller udlejning af servere, it-vedligeholdelse, ekstern revision, sikkerhed og andre tjenester til Virksomheden.

Databehandlere har kun ret til at behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med virksomhedens instrukser og kun i det nødvendige omfang til korrekt opfyldelse af forpligtelserne i kontrakten. Virksomheden bruger databehandlere til at sikre, at forarbejdningsvirksomhederne implementerer de relevante organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt vedligeholder fortroligheden af personlige oplysninger.

 

13. DEN REGISTREREDE PERSONS RETTIGHEDER. Hver registreret person har følgende rettigheder:

 • retten til at vide (blive informeret) om behandling af sine personlige data;
 • retten til at opnå adgang til de personlige oplysninger, som behandles af forarbejdningsvirksomhederne, og specifikt kendskab til hvordan disse data behandles, indhentning af oplysninger vedrørende opbevaringsperioden af de personlige oplysninger, tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der tages i brug til sikring af datasikkerhed, kilder til de indhentede oplysninger, og hvilken form for personlige data der indsamles, og hvilket formål det behandles til, hvem de leveres til;
 • retten til at anmode om korrektion, destruktion eller sletning af personlige oplysninger eller at afbryde behandlingen af de personlige oplysninger, undtagen til lagring, når dataene behandles uden overholdelse af retsgrundlag;
 • retten til at være uenig med behandling af ens personlige oplysninger, undtagen når sådanne personlige oplysninger behandles på baggrund af en legitim interesse, som forfølges af den seneste dataansvarlige eller en tredjepart, som modtager de personlige oplysninger, og hvis den registreredes interesse ikke længere er vigtige;
 • retten til at kræve, at de personlige oplysninger tilintetgøres, hvis dette ikke er i strid med principperne for behandling af personlige oplysninger;
 • retten til at kræve begrænsning af behandlingen af personlige oplysninger; retten til at kræve at den registrerede leverer de personlige oplysninger, hvis de behandles på baggrund af hans/hendes samtykke eller kontrakt, og hvis de behandles automatisk, vil de blive videresendt af den dataansvarlige til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt (dataportabilitet);
 • retten til at indsende en klage vedrørende behandling af personlige oplysninger til Statens datatilsyn.
 • Den registrerede, som har indsendt et identificerende dokument, eller som i overensstemmelse med den procedure, som fastlægges ved love eller elektroniske kommunikationsmidler, som giver mulighed for korrekt identificering af en person, efter at have bekræftet sin identitet, skal personligt, via post, med kurer eller e-mail indsende en skriftlig anmodning (i det følgende benævnt "Anmodningen") om implementering af sine rettigheder. Virksomheden skal ved modtagelse af anmodningen fra den registrerede give et svar inden for 30 kalenderdage efter modtagelse af anmodningen fra den registrerede. Du kan indsende din anmodning med følgende metoder:

 

Telefon Nr.+37067706303

Via e-mail: sales@konveka.lt.

Til adressen: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas.

 

14. SIKRING AF DATABESKYTTELSE. Virksomheden skal implementere passende organisatoriske og tekniske data sikkerhedsforanstaltninger beregnet til beskyttelse af personlige oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, forandring og videregivelse samt enhver anden ulovlig behandling. Alle personlige data og andre oplysninger leveret af den registrerede behandles fortroligt.

Adgang til personlige oplysninger er begrænset til de ansatte, tjenesteudbydere og autoriserede databehandlere, som har brug for denne adgang for at kunne udføre deres arbejdsfunktioner eller til levering af tjenester.

 

15. COOKIES. Vi bruger cookies på vores websted til at levere en personaliseret funktion af vores websted, så vidt som muligt, og det kan bidrage til en mere brugervenlig oplevelse, når vores websted browses.

Hvad er en cookie? En cookie er en lille fil, som placeres på din enhed, som giver mulighed for at benytte funktioner på vores websted. Cookies giver os for eksempel mulighed for at identificere din enhed, og at sikre din adgang til webstedet. De giver webstedet mulighed for at opbevare data, såsom:

 • Login-data (IP-adresse på den enhed, der bruges til at logge ind, tidspunkt for login, og placering hvorfra der anmodes dette login);
 • Browser type;
 • Demografiske data (aldersgruppe, køn);
 • Data om dit besøg på webstedet (besøgte sektioner, produkter du er interesseret i).

 

Mål, hensigter

Vi bruger cookies til:

 • At sikre effektiv og sikker funktion af webstedet; vi bruger cookies til at aktivere samt at understøtte vores sikkerhedsfunktioner og til at hjælpe os med at detektere ondsindet aktivitet på vores websted;
 • Til at forstå, forbedre og undersøge produkter, funktioner og tjenester, inklusiv når du åbner vores websted fra andre websteder, applikationer eller enheder såsom din arbejdscomputer eller din mobile enhed;
 • Genkende de tilbagevendende besøgende på hjemmesiden; cookies hjælper os med at vise dig den rette information og at personalisere din oplevelse; cookies hjælper også med at undgå registrering på ny eller til at genudfylde oplysninger om dig selv, hver gang du besøger webstedet;
 • Analyse af dine vaner, så webstedets funktion vil være praktisk, effektiv og i overensstemmelse med dine behov og forventninger, for eksempel ved at sikre, at de besøgende problemfrit finder frem til alt det, som de søger;
 • At måle mængden af information og data, som sendes til vores websted; vi bruger cookies til akkumulering af statistiske data om antallet af besøgende på webstedet samt deres brug af webstedet;
 • Målretning og reklame; cookies giver mulighed for at indsamle data, så kun relevant indhold vises til browseren ved at skabe forskellige målgrupper; Vi bruger muligvis cookies til at sende dig relevant reklame både på og uden for vores websted.

Vi kan, i overensstemmelse med gældende lovgivning, forbinde de modtagne data fra cookies, med andre oplysninger, som der er indsamlet om dig via andre juridiske kilder (dvs. oplysninger om anvendelse af tjenesteydelsen, online konto, vores loyalitetsprogram osv.).

 

Anvendte cookies på hjemmesiden

Hver gang du besøger vores websted, kan der dannes langvarige (vedvarende) cookies, som forbliver i din browser, efter at du har tilmeldt dig og disse cookies vil blive læst af os, når du besøger vores websted på ny, eller besøger en partnerside, som anvender vores tjenester, og disse cookies slettes ikke, når du er færdig med at browse vores websted. Der kan også dannes kortvarige (session) cookies, som udløber eller tilintetgøres, når du er færdig med at browse vores websted (dvs. deres varighed er normalt begrænset til det aktuelle besøg på vores websted eller den igangværende browser session).

Dog skal det bemærkes, at vi registrerer nødvendige cookies, som specificeret nedenfor, som er nødvendige til funktionalitet af vores websted, og i tilfælde af at du ikke er enig, kan vi ikke sikre os, hvordan webstedet fungerer eller funktionaliteten af dele eller alle funktioner. Hvis du ikke accepterer at de nødvendige cookies, bliver indsamlet til webstedet, bedes du lukke dette websted ned og slette cookies i din browser.

Følg venligst instruktionerne nedenfor til at slette cookies fra din browser:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Edge

Safari

Opera

 

Vi reciterer nedenfor de primære former for cookies, som bruges på webstedet i henhold til deres typer, de indsamlede data og varighed af opbevaring.

Cookies brugt af virksomheden

Strengt nødvendige cookies

Disse er nødvendige til drift af vores website. Her er der for eksempel tale om cookies, som giver mulighed for at lagre oplysninger, som du udfylder i løbet af browsersessionen, så du kan logge ind på sikre områder på vores websted. Det ville være umuligt at udføre drift af vores website uden disse cookies, eller funktion af webstedet ville blive utroligt påvirket.

Funktionelle cookies

Cookies, der forbedrer webstedets funktionelle ydeevne og forbedrer brugeroplevelsen for dig. Disse cookies gemmer indstillinger, som tidligere er blevet valgt af de besøgende (for eksempel indstillingerne for sprog og tidszone). Takket været disse cookies, kan besøgende undgå at skulle justere indstillinger ved hvert besøg på webstedet. Disse cookies husker også på ændringer, som du har foretaget på hjemmesiden (for eksempel hvis du skriver en kommentar på hjemmesiden). Disse cookies følger ikke din adfærd på andre websteder.

Analytiske/ydeevne cookies

Disse cookies fortæller os, om den besøgende tidligere har besøgt vores websted. Takket været de analytiske cookies har vi mulighed for at genkende og at optælle antallet af brugere på vores websted og dermed danne en ide af hvordan disse brugere, navigerer rundt på vores websted. Vi bruger også cookies til at forstå, forbedre og at undersøge produkter, funktioner og tjenester. For eksempel kan analytiske cookies muligvis give os en indikering af, hvilke websteder der besøges mest, hjælpe os med at registrere funktionsvanskeligheder på webstedet osv.

Markedsføring, målretning og reklame cookies

Disse cookies registrerer dit besøg på vores websted, dine besøgte sider, og de links, som du har klikket på. Vi anvender denne information til at forbedre vores websted, og de reklamer, som vises på den, til personalisering relevant for dine interesser. Reklame-cookies informerer os, om du allerede har set den specifikke reklame eller en bestemt form for reklame, og hvor længe det er siden, at du har set den reklame. Vi bruger muligvis cookies, som er sat op af en anden enhed, så vi kan levere den reklame, som specifikt henvender sig til dig og dine interesser. Disse cookies bruges også, så brugeren kun ser specifikke reklamer et bestemt antal gange, og det fremmer muligheden for at måle reklamernes effektivitet.

Alle oplysninger om de cookies, som vi anvender, er registreret nedenfor:

Navn på cookie

Cookie type

Formål med cookies

Tidspunkt for oprettelse

Udløbsdato

_ga

Statistiske cookies

Google Analytics Statistik Værktøj cookie bruges til at indsamle information om hjemmeside traffik

Efter besøg på siden

1 år

_gid

Statistiske cookies

Google cookie bruges til at skelne mellem forskellige brugere

Efter besøg på siden

24 timer

_gat

Funktionelle cookies

Google analytics cookie til at kontrollere antallet af forespørgsler

Efter besøg på siden

10 min.

cookie-save-select

Funktionelle cookies

Til at opbevare brugerens samtykke af cookie-politik

Efter besøg på siden

1 år

PHPSESSID

Funktionelle cookies

Til at understøtte en bruger session

Efter besøg på siden

Indtil browseren lukkes ned

 

Tredjepart cookies

Reklame cookies - nogle reklamer, som du ser på vores websted, leveres af andre juridiske enheder. Nogle af disse enheder bruger sine egne cookies til analyse af, hvor mange personer, som har set den specifikke annonce, eller hvor mange folk, som har set annoncen mere end én gang. Virksomhederne, som opretter denne form for cookies, anvender politikker, som de selv har udarbejdet, og vi har ingen indflydelse på hvordan sådanne cookies oprettes eller opbevares. Vi anbefaler at du viser en separat interesse i fortrolighedspolitikken eller cookie-politikken hos disse virksomheder, som du kan finde på deres websteder.

 

Analytiske cookies. De analytiske cookies giver os mulighed for at spore antallet af brugere, og at analysere de periodiske tendenser for deres besøg.
Andre tredjepart cookies - på nogle dele af vores websted kan de andre enheder (som for eksempel virksomheder bag sociale netværk) også anvende deres egne anonyme cookies, som de har designet, så de programmer eller applikationer, som er udviklet af dem, tilpasses til dine behov. På grund af specifikke egenskaber i funktionaliteten af de cookies, har vores website ikke adgang ti ide oplysninger, som overføres af disse cookies, og det samme gælder for andre enheder, som ikke har adgang til de oplysninger, som indsamles med de cookies, som vi har indstillet.

 

Hvordan bruges cookies til reklamemæssige formål?

Cookies og anden annonceteknologi såsom beacons, pixels og tags hjælper os med mere effektivt at vise relevante annoncer. De bidrager også til en akkumuleret analyse, undersøgning og rapportering til annoncører, samt til en bedre forståelse af vores service, da vi kan forbedre vores tjenester ved blandt andet at have kendskab til hvornår indholdet er blevet vist for dig.

Afslag eller blokering af cookies

Mange webbrowsere er indstillet til automatisk at acceptere cookies. Besøgende kan efter egen vurdering blokere eller slette cookies samt lignende unikke identifikatorer, hvis indstillingerne i deres browser eller enhed giver mulighed for at gøre det. Ikke desto mindre, hvis du afviser eller blokerer cookies eller andre lignende teknologier, kan det hænde at nogle af funktionerne på webstedet er utilgængelige for dig, eller det kan være at de ikke fungerer lige så effektivt.

Under alle omstændigheder ønsker vi at understrege at de nødvendige cookies er nødvendige for, at vores websteder fungerer, og hvis du afviser eller blokerer cookies, kan vi ikke være sikre på, hvordan denne website fungerer.

Du har ret til at kræve, at vi sletter alle de oplysninger om dig, som er blevet indsamlet og behandlet ved brug af cookies. Du skal kontakte e-mailadressen sales@konveka.lt. Denne form for data slettes senest inden for 30 arbejdsdage efter at den registrerede har taget kontakt til den ovennævnte e-mailadresse.

Du kan finde mere information, om hvordan du sletter cookies, samt anden nyttig information vedrørende anvendelse af cookies, på denne website www.allaboutcookies.org

 

Generelt

Det kan hænde at denne cookie politik bliver opdateret af virksomheden.

Virksomheden vil informere de besøgende om opdateringerne ved at levere den nye version af cookie-politikken. Derfor anbefaler vi at du periodisk besøger vores website, hvor du altid kan finde den seneste nye version af denne cookie politik.

Denne cookie politik er gældende fra den dato, den offentliggøres på webstedet.

 

16. ANDRE HENSÆTTELSER. Ved at indsende dine data accepterer du, at Konveka UAB kontakter dig vedrørende din anmodning.

Konveka UAB kan efter egen vurdering vælge at ændre denne fortrolighedspolitik, som træder i kraft fra den dato, hvor den offentliggørelse på hjemmesiden. Senest opdateret den 25.05.2018.

 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, er du velkommen til at kontakte os via den metode, der passer dig bedst:

Via e-mail: Vokiečių g. 185, LT-45251 Kaunas

Telefon: +37067706303

Via e-mail:  sales@konveka.lt